26 Th5

Video Chung kết giải cầu lông Sudirman Cup 2019: Trung Quốc vs Nhật Bản

Video Chung kết giải cầu lông Sudirman Cup 2019: Trung Quốc vs Nhật Bản

Thứ tự ra sân của 2 đội lần lượt như sau

Đôi nam: Li Junhui/ Liu Yuchen (hạng 3) vs Yuta Watanabe/ Endo Hiroyuki (hạng 6)

Đơn nữ: Chen Yufei (hạng 3) vs Akane Yamaguchi (hạng 4)

Đơn nam: Shi Yuqi (hạng 2) vs Kento Momota (hạng 1)

Đôi nữ: Chen Qingchen/ Jia Yifan (hạng 3) vs Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (hạng 1)

Đôi nam nữ: Zheng Siwei/ Huang Yaqiong (hạng 1) vs Yuta Watanabe/ Arisa Higashino (hạng 3)

adv home