23 Th5

Video Tranh 17-18 giải cầu lông Sudirman Cup 2019: Việt Nam vs Singapore

Video Tranh 7-8 giải cầu lông Sudirman Cup 2019: Việt Nam vs Singapore

Đôi nam: Phạm Hồng Nam/ Phạm Cao Cường vs Loh Kean Hean/ Han Zhuo Toh 

Đơn nữ: Nguyễn Thùy Linh vs Yeo Jia Min

Đơn nam: Nguyễn Tiến Minh vs Loh Kean Yew

Đôi nữ: Đinh Thị Phương Hồng/ Vũ Thị Trang vs Yujia Jin/ Wong Jia Ying Crystal

Đôi nam nữ: Phạm Hồng Nam/ Phạm Như THảo vs Danny Bawa Chrisnanta Singapore Tan Wei Han

adv home